Teczka absolwenta oraz dyplom absolwenta – specjalnie przygotowane na zakończenie przedszkola.