Albumy z klejem

ALBUMY Z KLEJEM

Albumy ze stronami w całości pokrytymi klejem formatu 15x21cm  i 20x30 cm.

Klej zabezpieczony folią.

Grube strony kolorze białym lub czarnym.

Symbol

Opis

Ilość stron

Cena netto

okładzina intr.

Cena netto

skóra gal.

K 2120

15x21 – 20 stron pokrytych klejem

20

33,30

38,50

K 2130

15x21 - 30 stron pokrytych klejem

30

40,80

46,00

K 2140

15x21 – 40 stron pokrytych klejem

40

48,10

53,30

K 3020

20x30 – 20 stron pokrytych klejem

20

56,20

66,20

K 3030

20x30 - 30 stron pokrytych klejem

30

73,40

83,40

K 3040

20x30 – 40 stron pokrytych klejem

40

90,60

100,60

K 3050

20x30 - 50 stron pokrytych klejem

50

100,80

110,80

K 2520

25x25 - 20 stron pokrytych klejem

20

58,50

68,50

K 2540

25x25 - 40 stron pokrytych klejem

40

68,70

78,70

K 2550

25x25 - 50 stron pokrytych klejem

50

71,60

81,60

K 2560

25x25 - 60 stron pokrytych klejem

60

74,00

84,00