Albumy


Albumy tradycyjne

AMORE , VERONA ,   GALA

24 x 29 cm

Pion/poziom

28 x 31 

34 x 23 

30 x 30 

33 x 33 

35 x 35 

20 stron z pergaminem

93,30

96,70

99,50

124,10

136,50

165,70

40 stron z pergaminem

101,30

106,80

106,20

134,20

145,50

180,30

50 stron z pergaminem

103,90

110,40

109,60

138,80

150,20

187,60

60 stron z pergaminem

106,60

118,00

113,00

143,30

155,00

195,00

80 stron z pergaminem

116,20

129,20

120,80

153,40

171,90

211,80

100 stron z pergaminem

125,90

137,00

129,80

161,30

189,30

228,60

120 stron z pergaminem

135,70

148,90

138,80

172,50

205,00

245,50

 AMORE "B",  VERONA "E"  -  + 8,00 netto za wycięcie dodatkowego okienka

VERONA "F" -  + 16,00 netto za wycięcie dwóch dodatkowych okienek

HARMONIA , PASJA , HIBISKUS, OIL ART,

PASSION

25 x 25 

24 x 29 cm

Pion/poziom

28 x 31 

34 x 23

30 x 30 

33 x 33 

35x35

20 stron z pergaminem

105,10

111,30

114,70

117,50

142,10

154,50

183,70

40 stron z pergaminem

115,20

119,30

124,80

124,10

152,20

163,40

198,30

50 stron z pergaminem

118,00

121,90

128,40

127,60

 156,80

 168,20

205,60

60 stron z pergaminem

120,40

124,60

136,00

130,90

161,30

173,00

212,90

80 stron z pergaminem

127,60

134,20

147,20

138,80

171,40

189,90

229,80

100 stron z pergaminem

140,50

143,90

155,00

147,70

178,80

207,30

246,60

120 stron z pergaminem

153,40

 153,70

166,90

156,80

190,50

223,00

263,50

 

ELEGANCE

25 x 25 

24 x 29 cm

Pion/poziom

28 x 31 

34x23

30 x 30 

33 x 33 

35x35

20 stron z pergaminem

89,30

95,40

98,90

101,70

126,30

138,70

167,90

40 stron z pergaminem

99,40

 103,50

109,00

108,30

136,40

147,60

182,50

50 stron z pergaminem

102,20

106,00

112,60

111,80

 141,00

152,40 

189,80

60 stron z pergaminem

104,60

 108,80

120,20

115,10

145,50

157,20

197,10

80 stron z pergaminem

111,80

118,40

131,40

123,00

155,50

174,00

214,00

100 stron z pergaminem

124,70

128,10

139,20

131,90

163,40

191,50

230,80

120 stron z pergaminem

137,60

137,90

151,10

141,00

174,70

207,20

247,70

 

METALFOTO, ALU

25 x 25  

24 x 29 cm pion/poziom

28 x 31  

34x23

30 x 30

33 x 33

35x35

20 stron z pergaminem

98,40

104,50

107,90

110,70

135,40

147,70

177,00

40 stron z pergaminem

108,40

112,50

118,00

117,40

145,50

156,70

191,50

50 stron z pergaminem

111,30

115,10

 121,60

120,80

 150,00

 161,50

198,80

60 stron z pergaminem

113,60

117,80

129,20

124,10

154,50

166,30

206,20

80 stron z pergaminem

120,80

127,50

140,50

132,00

164,60

183,10

223,00

100 stron z pergaminem

133,70

137,10

148,30

141,00

172,50

200,60

239,90

120 stron z pergaminem

 146,60

146,90

160,10

150,00

183,70

216,30

 

256,70

 

MOTYLE, FANTAZJA, GEO

25 x 25

24 x 29 cm pion/poziom

28 x 31 

34x23

30 x 30  

33 x 33 

35x35

20 stron z pergaminem

98,40

104,50

107,90

110,70

135,40

147,70

177,00

40 stron z pergaminem

108,40

112,50

118,00

117,40

145,50

156,70

191,50

50 stron z pergaminem

111,30

 115,10

 121,60

120,80

150,00

161,50

198,80

60 stron z pergaminem

113,60

117,80

129,20

124,10

154,50

166,30

206,20

80 stron z pergaminem

120,80

127,50

140,50

132,00

164,60

183,10

223,00

100 stron z pergaminem

133,70

137,10

148,30

141,00

172,50

200,60

239,90

120 stron z pergaminem

 146,60

146,90 

160,10

150,00

183,70

216,30

256,70

 

FLASH, RICHELIEU, WARKOCZ, CRYSTAL, APLIKACJA KWIATOWA

25 x 25 

24x 29

28 x 31 

34 x 23

30 x 30 

33 x 33 

35 x 35

20 stron z pergaminem

87,10

93,30

96,70

99,50

124,10

136,50

165,70

40 stron z pergaminem

97,20

101,30

106,80

106,20

134,20

145,50

180,30

50 stron z pergaminem

100,00

103,90

 110,40

109,60

 138,80

 150,20

187,60

60 stron z pergaminem

102,40

106,60

118,00

112,90

143,30

155,00

195,00

80 stron z pergaminem

109,60

116,20

129,20

120,80

153,40

171,90

211,80

100 stron z pergaminem

122,50

125,90

137,00

129,80

161,30

189,30

228,60

120 stron z pergaminem

135,40

135,70

148,90

138,80

172,50

205,00

245,50

 

RETRO, RATAN, VEROMENT, BABY

25 x 25 

24 x 29 cm

Pion/poziom

28 x 31 

34 x 23

30 x 30 

33 x 33 

35x35

20 stron z pergaminem

89,30

95,40

98,90

101,70

126,30

138,70

167,90

40 stron z pergaminem

99,40

103,50

109,00

108,30

136,40

147,60

182,50

50 stron z pergaminem

102,20

 106,10

112,60

111,80

141,00

 152,40

189,80

60 stron z pergaminem

104,60

108,80

120,20

115,10

145,50

157,20

197,10

80 stron z pergaminem

111,80

118,40

131,40

123,00

155,50

174,10

214,00

100 stron z pergaminem

124,20

128,10

139,20

131,90

163,40

191,50

230,80

120 stron z pergaminem

137,60

 137,90

151,10

141,30

174,70

207,20

247,70

 

KING

30 x 30

33 x 33

35 x 35  

44 x 32

45 x 45  

40 stron z pergaminem

136,40

147,60

182,50

175,70

203,80

60 stron z pergaminem

145,50

157,20

197,10

188,10

217,30

80 stron z pergaminem

155,50

174,00

214,00

209,40

230,00

100 stron z pergaminem

163,40

191,50

230,80

224,10

 242,00

ORNAMENT

25 x 25

24 x 29 cm

Pion/poziom

28 x 31

34 x 23

30 x 30 

33 x 33 

35 x 35

20 stron z pergaminem

87,10

93,30

96,70

99,50

124,10

136,50

165,70

40 stron z pergaminem

97,20

101,30

106,80

106,20

134,20

145,50

180,30

50 stron z pergaminem

100,00

103,90

110,40

109,60

138,80

150,20

187,60

60 stron z pergaminem

102,40

106,60

118,00

112,90

143,30

155,00

195,00

80 stron z pergaminem

109,60

116,20

129,20

120,80

153,40

171,90

211,80

100 stron z pergaminem

122,50

125,90

137,00

 129,80

161,30

189,30

228,60

120 stron z pergaminem

135,40

 135,70

148,90

138,80

172,50

205,00

245,50

 

 

AKRYL, ALULUX

25 x 25 cm

24 x 29 cm

28 x 31 cm

30 x 30 cm

34 x 23 cm

POZIOM

33 x 33 cm

35 x 35 cm

20 stron+pergamin

108,40

114,60

118,00

145,50

 120,80

157,80

187,00

40 stron+pergamin

118,50

122,60

128,10

155,50

127,50

166,80

201,60

50 stron+pergamin

121,30

125,20

 131,70

160,10 

 130,90

 171,60

208,90

60 stron+pergamin

123,70

127,90

139,30

164,60

134,20

176,30

216,30

80 stron+pergamin

130,90

137,60

150,60

174,70

142,10

193,20

233,10

100 stron+pergamin

143,80

147,20

158,40

182,60

151,10

210,60

250,00

120 stron+pergamin

156,70

 157,00

170,20

193,80

 160,10

226,40

 266,80

 

 Okładka twarda ze zdjęciem wklejonym pod szkło akrylowe w pionie. Ta nowoczesna forma prezentacji nadaje fotografii wyjątkowy efekty większej ostrości i nasycenia barw, głębi oraz połysku. Pozostała część okładki wykonana ze skóry galanteryjnej.

AKRYLFOTO


25 x 25 cm

24 x 29 cm

28 x 31 cm

30 x 30 cm

34 x 23 cm

POZIOM

33 x 33 cm

35 x 35 cm

20 stron+pergamin

121,10

127,30

130,70

158,10

 133,50

170,50

199,70

40 stron+pergamin

131,20

135,30

135,70

168,20

140,20

179,50

214,30

50 stron+pergamin

134,00

137,90

144,40

172,80

 143,60

 184,20

221,60

60 stron+pergamin

136,40

140,60

152,00

177,30

146,90

189,00

229,00

80 stron+pergamin

143,60

150,20

163,20

187,40

154,80

205,90

245,80

100 stron+pergamin

156,50

160,00

171,00

195,30

163,80

223,40

262,60

120 stron+pergamin

169,40

 169,70

182,90

206,50

 172,80

239,00

 279,50


   Okładka wykonana ze skóry galanteryjnej z ozdobnym lustrem

MIRROR

25 x 25 cm

24 x 29 cm

28 x 31 cm

30 x 30 cm

34 x 23 cm

POZIOM

33 x 33 cm

35 x 35 cm

20 stron+pergamin

108,40

114,60

118,00

145,50

 120,80

157,80

187,00

40 stron+pergamin

118,50

122,60

128,10

155,50

127,50

166,80

201,60

50 stron+pergamin

121,30

125,20

 131,70

160,10 

 130,90

 171,60

208,90

60 stron+pergamin

123,70

127,90

139,30

164,60

134,20

176,30

216,30

80 stron+pergamin

130,90

137,60

150,60

174,70

142,10

193,20

233,10

100 stron+pergamin

143,80

147,20

158,40

182,60

151,10

210,60

250,00

120 stron+pergamin

156,70

 157,00

170,20

193,80

 160,10

226,40

 266,80

 

  

FTK PION/POZIOM

Okładzina introligatorska

Skóra galanteryjna + 11,00 netto

Pergamin  + 11,00
22 x 29 cm   24 x 24 cm

 23 x 33 cm

 28 x 31 cm

 30 x 30 cm

20 stron

35,50

29,20

  41,60           38,80

66,20

30 stron

39,40

34,20

         44,90            43,80

71,30

40 stron

43,50

39,30          48,20           48,90         76,30

50 stron

46,00

         42,10          51,70           52,50         80,90

 

33 X 33 CM

DREWNO

STARE DREWNO

40 stron z pergaminem

213,00

312,00

60 stron z pergaminem

228,70

326,50

80 stron z pergaminem

265,10

363,00

 

 

BT (okładziny introligatorskie, welur, classic, płótno, jeans, )

19,5 x 24 cm

25 x 25 cm

24 x 29 cm

28 x 31 cm

30 x 30 cm

34 x 23 cm

POZIOM

33 x 33 cm

20 stron

 

35,30

41,40

 44,80

72,30

47,60

84,70

24 strony

25,60

 

 

 

 

 

 

40 stron

31,40

45,40

49,40

54,90

82,40

54,10

93,60

50 stron

35,00

48,20

52,00

58,60

86,90

57,70

98,40

60 stron

38,00

50,60

54,70

66,10

91,40

61,00

103,20

80 stron

39,60

57,70

64,40

77,40

101,50

69,00

120,00

100 stron

41,30

70,60

74,00

85,20

109,40

77,90

137,50

120 stron

48,00

 83,50

 83,80

97,00

120,60

86,90

153,20

150 stron

55,80

 

 

 

 

 

 

20 stron+pergamin

 

46,30

52,40

55,80

83,30

 58,60

95,70

24 strony+pergamin

31,10

 

 

 

 

 

 

40 stron+pergamin

36,90

56,40

60,40

65,90

93,40

65,10

104,60

50 stron+pergamin

40,50

59,20

 63,00

 69,60

 97,90

 68,70

 109,40

60 stron+pergamin

43,50

61,60

65,70

77,10

102,40

72,00

114,20

80 stron+pergamin

45,10

68,70

75,40

88,40

112,50

80,00

131,00

100 stron+pergamin

46,80

81,60

85,00

96,20

120,40

88,90

148,50

120 stron+pergamin

 53,50

 94,50

94,80

108,00

131,60

 97,90

164,20

150 stron+pergamin

61,30

 

 

 

 

 

 

 

GS – ALBUMY ZE SKÓRY GALANTERYJNEJ z ozdobnym grzbietem

Do ceny albumu BT należy dodać:

 

Do formatu 19,5x24 włacznie

Powyżej formatu 19,5 x 24

- okładka ze skóry galanteryjnej

5,50 netto

11,00 netto

- ozdobny grzbiet

5,50 netto

11,00 netto 

INNE KOSZTY


 1. DODANIE OZDOBNEGO GRZBIETU (DRABINKA) – 11,00 

 1. UMIESZCZENIE APLIKACJI NA ALBUMIE - 8,60

 2. NAKLEJENIE OKIENKA NA OKŁADCE – 11,00 

 3. WYKONANIE OKIENKA WKLĘSŁEGO – 11,00  

   

  WYCIĘCIE JEDNEGO OKIENKA  (owal, kwadrat, serce) – 17,30

  WYCIĘCIE DWÓCH OKIENEK (kwadraty, serca) – 25,90

   WYCIĘCIE TRZECH OKIENEK (kwadraty) -  34,60  

  ŁĄCZENIE DWÓCH SKÓR z obszyciem przy łączeniu - 18,00 

  OKŁADKA ŁĄCZONA Z DWÓCH OKŁADZIN BEZ OBSZYĆ – 8,60 

  WYCIECIE BRZEGÓW KARTEK W ZĄBKI - 19,40

  WYCIĘCIE WZORU W NAROŻNIKACH STRON – 19,40 

  ZAOKRAGLENIE NAROŻNIKÓW STRON - 13,00 

  STRONY METALICZNE - 31,30 (od formatu 33x33 - 63,70) 

  WYKONANIE W SKÓRZE NATURALNEJ – 100,00 (do formatu 19,5x24 cm włącznie - 50,00 zł netto)

 4.