Albumy


Albumy tradycyjne

AMORE "A","C","D", VERONA "A","B","C","D",   GALA,

RICHELIEU, CRYSTAL, BEAUTY

24 x 29 cm

Pion/poziom

28 x 31 

34 x 23 

30 x 30 

33 x 33 

35 x 35 

20 stron z pergaminem

95,00

101,00

102,00

126,00

138,00

168,00

40 stron z pergaminem

103,00

112,00

108,00

136,00

147,00

183,00

50 stron z pergaminem

105,00

116,00

111,00

141,00

152,00

190,00

60 stron z pergaminem

108,00

124,00

115,00

145,00

157,00

197,00

80 stron z pergaminem

118,00

135,00

123,00

155,00

174,00

214,00

100 stron z pergaminem

128,00

144,00

132,00

163,00

192,00

231,00

120 stron z pergaminem

138,00

156,00

141,00

175,00

208,00

248,00

 

HARMONIA , PASJA , HIBISKUS, OIL ART,

PASSION, GRD, VERONA "F"

25 x 25 

24 x 29 cm

Pion/poziom

28 x 31 

34 x 23

30 x 30 

33 x 33 

35x35

20 stron z pergaminem

107,00

113,00

119,00

119,00

144,00

157,00

186,00

40 stron z pergaminem

117,00

121,00

130,00

126,00

154,00

166,00

201,00

50 stron z pergaminem

120,00

124,00

134,00

129,00

 159,00

 170,00

208,00

60 stron z pergaminem

122,00

126,00

142,00

133,00

163,00

175,00

216,00

80 stron z pergaminem

129,00

136,00

154,00

141,00

174,00

192,00

233,00

100 stron z pergaminem

142,00

146,00

162,00

150,00

182,00

210,00

250,00

120 stron z pergaminem

155,00

 156,00

174,00

159,00

193,00

226,00

267,00

 

ELEGANCE, KOMUNIA< CHRZEST

25 x 25 

24 x 29 cm

Pion/poziom

28 x 31 

34x23

30 x 30 

33 x 33 

35x35

20 stron z pergaminem

91,00

97,00

103,00

103,00

128,00

141,00

170,00

40 stron z pergaminem

101,00

 105,00

114,00

110,00

138,00

150,00

185,00

50 stron z pergaminem

104,00

108,00

118,00

113,00

 143,00

154,00

192,00

60 stron z pergaminem

106,00

 110,00

126,00

117,00

147,00

159,00

200,00

80 stron z pergaminem

113,00

120,00

138,00

125,00

158,00

176,00

217,00

100 stron z pergaminem

126,00

130,00

146,00

134,00

166,00

194,00

234,00

120 stron z pergaminem

139,00

140,00

159,00

143,00

177,00

210,00

251,00

 

METALFOTO, ALU

25 x 25  

24 x 29 cm pion/poziom

28 x 31  

34x23

30 x 30

33 x 33

35x35

20 stron z pergaminem

100,00

106,00

112,00

112,00

137,00

150,00

179,00

40 stron z pergaminem

110,00

114,00

123,00

119,00

147,00

159,00

194,00

50 stron z pergaminem

113,00

117,00

 127,00

123,00

 152,00

 164,00

201,00

60 stron z pergaminem

115,00

119,00

135,00

126,00

157,00

168,00

209,00

80 stron z pergaminem

123,00

129,00

147,00

134,00

167,00

185,00

226,00

100 stron z pergaminem

136,00

139,00

155,00

143,00

175,00

203,00

243,00

120 stron z pergaminem

 149,00

149,00

168,00

152,00

186,00

219,00

 

260,00

 

MOTYLE, FANTAZJA, GEO

25 x 25

24 x 29 cm pion/poziom

28 x 31 

34x23

30 x 30  

33 x 33 

35x35

20 stron z pergaminem

100,00

106,00

112,00

112,00

137,00

150,00

179,00

40 stron z pergaminem

110,00

114,00

123,00

119,00

147,00

159,00

194,00

50 stron z pergaminem

113,00

 117,00

 127,00

123,00

152,00

164,00

201,00

60 stron z pergaminem

115,00

119,00

135,00

126,00

157,00

168,00

209,00

80 stron z pergaminem

123,00

129,00

147,00

134,00

167,00

185,00

226,00

100 stron z pergaminem

136,00

139,00

155,00

143,00

175,00

203,00

243,00

120 stron z pergaminem

 149,00

149,00

168,00

152,00

186,00

219,00

260,00

 

FLASH,  WARKOCZ, 

25 x 25 

24x 29

28 x 31 

34 x 23

30 x 30 

33 x 33 

35 x 35

20 stron z pergaminem

78,00

84,00

91,00

91,00

116,00

128,00

158,00

40 stron z pergaminem

88,00

93,00

101,00

98,00

126,00

137,00

172,00

50 stron z pergaminem

91,00

95,00

 105,00

101,00

 130,00

142,00

 180,00

60 stron z pergaminem

94,00

98,00

113,00

104,00

135,00

147,00

187,00

80 stron z pergaminem

101,00

108,00

125,00

112,00

145,00

164,00

204,00

100 stron z pergaminem

114,00

117,00

134,00

121,00

153,00

182,00

221,00

120 stron z pergaminem

127,00

127,00

146,00

130,00

165,00

197,00

238,00

 

RETRO, RATAN, VEROMENT, BABY, GRM, GR KOM

25 x 25 

24 x 29 cm

Pion/poziom

28 x 31 

34 x 23

30 x 30 

33 x 33 

35x35

20 stron z pergaminem

91,00

97,00

103,00

103,00

128,00

141,00

170,00

40 stron z pergaminem

101,00

105,00

114,00

110,00

138,00

150,00

185,00

50 stron z pergaminem

104,00

 108,00

118,00

113,00

143,00

 154,00

192,00

60 stron z pergaminem

106,00

110,00

126,00

117,00

147,00

159,00

200,00

80 stron z pergaminem

113,00

120,00

138,00

125,00

158,00

176,00

217,00

100 stron z pergaminem

126,00

130,00

146,00

134,00

166,00

194,00

234,00

120 stron z pergaminem

139,00

 140,00

159,00

143,00

177,00

210,00

251,00

 

KING

30 x 30

33 x 33

35 x 35  

44 x 32

45 x 45  

40 stron z pergaminem

138,00

150,00

185,00

166,00

195,00

60 stron z pergaminem

147,00

159,00

200,00

179,00

208,00

80 stron z pergaminem

158,00

176,00

217,00

200,00

221,00

100 stron z pergaminem

166,00

194,00

234,00

215,00

 233,00

ORNAMENT

25 x 25

24 x 29 cm

Pion/poziom

28 x 31

34 x 23

30 x 30 

33 x 33 

35 x 35

20 stron z pergaminem

88,00

95,00

101,00

101,00

126,00

138,00

168,00

40 stron z pergaminem

99,00

103,00

112,00

108,00

136,00

147,00

183,00

50 stron z pergaminem

102,00

105,00

116,00

111,00

141,00

152,00

190,00

60 stron z pergaminem

104,00

108,00

124,00

115,00

145,00

157,00

197,00

80 stron z pergaminem

111,00

118,00

135,00

123,00

155,00

174,00

214,00

100 stron z pergaminem

124,00

128,00

144,00

 132,00

163,00

192,00

231,00

120 stron z pergaminem

137,00

 138,00

156,00

141,00

175,00

208,00

248,00

 

 

AKRYL, ALULUX

25 x 25 cm

24 x 29 cm

28 x 31 cm

30 x 30 cm

34 x 23 cm

POZIOM

33 x 33 cm

35 x 35 cm

20 stron+pergamin

110,00

116,00

122,00

147,00

 123,00

160,00

189,00

40 stron+pergamin

120,00

124,00

133,00

158,00

129,00

169,00

204,00

50 stron+pergamin

123,00

127,00

 137,00

162,00

 133,00

 174,00

211,00

60 stron+pergamin

125,00

130,00

145,00

167,00

136,00

179,00

219,00

80 stron+pergamin

133,00

139,00

157,00

177,00

144,00

196,00

236,00

100 stron+pergamin

146,00

149,00

165,00

185,00

153,00

213,00

253,00

120 stron+pergamin

159,00

 159,00

178,00

196,00

 162,00

229,00

 270,00

 

 Okładka twarda ze zdjęciem wklejonym pod szkło akrylowe w pionie. Ta nowoczesna forma prezentacji nadaje fotografii wyjątkowy efekty większej ostrości i nasycenia barw, głębi oraz połysku. Pozostała część okładki wykonana ze skóry galanteryjnej.

AKRYLFOTO


25 x 25 cm

24 x 29 cm

28 x 31 cm

30 x 30 cm

34 x 23 cm

POZIOM

33 x 33 cm

35 x 35 cm

20 stron+pergamin

123,00

129,00

135,00

160,00

 135,00

173,00

202,00

40 stron+pergamin

133,00

137,00

146,00

170,00

142,00

182,00

217,00

50 stron+pergamin

136,00

140,00

150,00

175,00

 146,00

 187,00

224,00

60 stron+pergamin

138,00

142,00

158,00

180,00

149,00

191,00

232,00

80 stron+pergamin

146,00

152,00

170,00

190,00

157,00

208,00

249,00

100 stron+pergamin

159,00

162,00

178,00

198,00

166,00

226,00

266,00

120 stron+pergamin

172,00

 172,00

191,00

209,00

 175,00

242,00

 283,00


   Okładka wykonana ze skóry galanteryjnej z ozdobnym lustrem

MIRROR, RO, KARO, VERONA"E", AMORE "B"

25 x 25 cm

24 x 29 cm

28 x 31 cm

30 x 30 cm

34 x 23 cm

POZIOM

33 x 33 cm

35 x 35 cm

20 stron+pergamin

98,00

104,00

110,00

135,00

 110,00

147,00

177,00

40 stron+pergamin

108,00

112,00

121,00

145,00

117,00

156,00

192,00

50 stron+pergamin

111,00

114,00

 125,00

150,00

 120,00

 161,00

199,00

60 stron+pergamin

113,00

117,00

133,00

154,00

124,00

166,00

206,00

80 stron+pergamin

120,00

127,00

145,00

164,00

132,00

183,00

223,00

100 stron+pergamin

133,00

137,00

153,00

172,00

141,00

201,00

240,00

120 stron+pergamin

146,00

 147,00

165,00

184,00

 150,00

217,00

 257,00

 

  

FTK PION/POZIOM

Okładzina introligatorska

Skóra galanteryjna + 11,60 netto

Pergamin  + 11,60
22 x 29 cm   24 x 24 cm

 23 x 33 cm

 28 x 31 cm

 30 x 30 cm

20 stron

36,50

30,50

  42,00           40,00

67,00

30 stron

40,50

35,00

         46,00            45,00

73,00

40 stron

44,50

39,00          49,00           50,00         78,00

50 stron

47,00

         43,00          53,00           54,00         82,00


BT (okładziny introligatorskie, welur, classic, płótno, jeans, )

19,5 x 24 cm

25 x 25 cm

24 x 29 cm

28 x 31 cm

30 x 30 cm

34 x 23 cm

POZIOM

33 x 33 cm

20 stron

 

37,00

43,50

 50,00

75,90

50,00

88,90

24 strony

31,50

 

 

 

 

 

 

40 stron

37,70

47,60

41,90

61,10

86,50

57,00

98,30

50 stron

41,50

50,20

54,60

65,10

91,30

60,60

103,30

60 stron

44,50

53,10

57,40

73,50

96,00

64,10

108,30

80 stron

46,30

60,60

67,60

85,90

106,60

72,40

126,00

100 stron

48,00

74,10

77,70

94,50

114,90

81,80

144,30

120 stron

55,20

 87,70

 88,00

107,60

126,70

91,30

163,80

150 stron

63,30

 

 

 

 

 

 

20 stron+pergamin

 

48,60

55,10

61,60

87,50

 61,60

100,50

24 strony+pergamin

37,30

 

 

 

 

 

 

40 stron+pergamin

43,50

59,20

63,50

72,70

98,10

68,60

109,90

50 stron+pergamin

47,30

62,10

 66,20

 76,70

 102,90

 72,20

 114,90

60 stron+pergamin

50,30

64,70

69,00

85,10

107,60

75,70

119,90

80 stron+pergamin

52,10

72,20

79,20

97,50

118,20

84,00

137,60

100 stron+pergamin

53,80

85,70

89,30

106,10

126,50

93,40

155,90

120 stron+pergamin

 61,00

 99,30

99,60

119,20

138,30

 102,90

172,40

150 stron+pergamin

69,10

 

 

 

 

 

 

 

GS – ALBUMY ZE SKÓRY GALANTERYJNEJ z ozdobnym grzbietem

Do ceny albumu BT należy dodać:

 

Do formatu 19,5x24 włacznie

Powyżej formatu 19,5 x 24

- okładka ze skóry galanteryjnej

5,80 netto

11,60 netto

- ozdobny grzbiet

5,80 netto

11,60 netto 

INNE KOSZTY


 1. DODANIE OZDOBNEGO GRZBIETU (DRABINKA) – 11,60 

 1. UMIESZCZENIE APLIKACJI NA ALBUMIE - 9,10 

 2. NAKLEJENIE OKIENKA NA OKŁADCE – 11,35 

 3. WYKONANIE OKIENKA WKLĘSŁEGO – 11,35  

   

  WYCIĘCIE JEDNEGO OKIENKA  (owal, kwadrat, serce) – 18,20

  WYCIĘCIE DWÓCH OKIENEK (kwadraty, serca) – 27,20

   WYCIĘCIE TRZECH OKIENEK (kwadraty) -  36,80  

  ŁĄCZENIE DWÓCH SKÓR z obszyciem przy łączeniu - 20,37 

  OKŁADKA ŁĄCZONA Z DWÓCH OKŁADZIN BEZ OBSZYĆ – 9,03 

  WYCIECIE BRZEGÓW KARTEK W ZĄBKI - 20,37 

  WYCIĘCIE WZORU W NAROŻNIKACH STRON – 20,37 

  ZAOKRAGLENIE NAROŻNIKÓW STRON - 13,65  

  STRONY METALICZNE - 31,30 (od formatu 33x33 - 63,70) 

  WYKONANIE W SKÓRZE NATURALNEJ – 100,00 (do formatu 19,5x24 cm włącznie - 50,00 zł netto)

 4.