Nadruki metodą laserową

                        NADRUKI METODĄ LASEROWĄ
 

Na albumach i innych produktach  można wykonać nadruk o dowolnej treści techniką laserową.

Cena nadruku:

Logo (do 24 cm2) – jeżeli jest w bazie     -  2,00 zł netto

Opracowanie graficzne                              -   6,20 zł netto

Napis (1 linijka)                                            - 10,50 zł netto

Napis (2 linie - do 50 cm2)                           - 16,00 zł netto

Napis/obrazek (3 linie do 50 cm2)              -  25,00 zł netto

Napis/obrazek (4 linie powyżej 100 cm2)    - 30,00 zł netto

 

Patrz –WZORNIK – NAPISY LASEROWE