Albumy studyjne

ALBUMY STUDYJNE

ALBUMY  STUDYJNE

Symbol

OPIS

Cena netto

Okładka drukowana lub z okładziny introligatorskiej

B 1524

Alb.szyty z papier.str.studyjnymi 10x15 - 24 zdjęcia (1 zdj/str)

18,90

B 1530

Alb.szyty z papier.str.studyjnymi 10x15 - 30 zdjęcia (1 zdj/str)

21,20

B 1550

Alb.szyty ze stronami studyjnymi 10x15 – 50 zdjęć

26,60 -1 zdj.nastr.

37,80-2 zdj.na str.

B 15100

Alb.szyty z papier.str.studyjnymi 10x15 -100 zdjęć (2 zdj/str)

62,40

B 1806

Alb.szyty ze stronami studyjnymi 13x18 – 6 zdjęć

20,10

B 1812

Alb.szyty ze stronami studyjnymi 13x18 – 12 zdjęć

25,30

B 1824

Alb.szyty ze stronami studyjnymi 13x18 – 24 zdjęcia

27,80

B 1836

Alb.szyty ze stronami studyjnymi 13x18 – 36 zdjęć

37,80

B 1850

Alb.szyty ze stronami studyjnymi 13x18 – 50 zdjęć

48,90

B 2106

Alb.szyty ze stronami studyjnymi 15x21 – 6 zdjęć

28,30

B 2112

Alb.szyty ze stronami studyjnymi 15x21 – 12 zdjęć

34,70

B 2124

Alb.szyty ze stronami studyjnymi 15x21 – 24 zdjęcia

37,80

B 2136

Alb.szyty ze stronami studyjnymi 15x21 – 36 zdjęć

49,60

B 2150

Alb.szyty ze stronami studyjnymi 15x21 – 50 zdjęć

62,40

A

Alb.szyty str.studyjne (mix formatów: 3-13x18, 3-15x21, 36-10x16) z okienkiem na okładce

38,90

Albumy w okładzinie ze skóry galanteryjnej – dopłata 5,80 netto

Złocenie na okładkach z okładziny introligatorskiej lub skóry galanter. - dopłata 2,31 netto 

 

Symbol

OPIS

Cena netto

PP 1824

Alb.ze stronami passepartout,  lub poziom, 24 strony na zdjęcia 13x18

101,30

PP 2124

Alb.ze stronami passepartout,  lub poziom, 24 strony na zdjęcia 15x21

117,80

PP 3010

Alb.ze stronami passepartout,  lub poziom, 10 stron na zdjęcia 20x30

135,60

PP 3020

Alb.ze stronami passepartout,  lub poziom, 20 stron na zdjęcia 20x30

188,50

 

DODATKOWE KOSZTY  (ceny netto)

-  1 napis tłoczony/złocony (z własnej matrycy lub z naszego wzornika)    + 2,31 zł/szt

- 1 grafika tłoczona/złocona (z własnej matrycy lub z naszego wzornika)   + 2,31 zł/szt

- Logo tłoczone/złocone (z własnej matrycy)       + 2,31 zł/szt

- Logo grawerowane laserem (z projektu z naszej bazy)     + 2,31 zł/szt

- Dodanie projektu logo grawerowanego do bazy     + 7,00 zł/jednorazowo

- Wykonanie własnej matrycy do logo     + 150,00 zł/jednorazowo

- Własny napis grawerowany/tłoczony/złocony 1 linia   + 11,50 zł/szt

- Własny napis grawerowany/tłoczony/złocony 2 linie    + 17,00 zł/szt

- Własny napis grawerowany/tłoczony/złocony 3 linie    + 28,50 zł/szt

- Wycięcie okienka w okładce   + 18,20 zł/szt

- Dodanie okienka na okładce lub okienko wklęsłe    + 11,35 zł/szt

- Dedykacja/druk na pierwszej stronie    + 11,35 zł/szt

- Zmiana lub dodanie tekstu na naszych wzorach drukowanych   + 1,20 zł/szt

- Drukowana okładka zaprojektowana przrz grafika lub z projektu klienta    + 12,50 zł/szt